Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań księgowych.

Myślimy globalnie, wspieramy lokalnie.

Jesteśmy gdy nas potrzebujesz w działaniach księgowych..

Dbamy aby nasz sukces był również sukcesem naszego Klienta.

Kursy walut - 2024-05-18
1USD 3,9363 0.43% up
1EUR 4,2685 0.16% up
1CHF 4,3302 0.33% down
1GBP 4,9790 0.22% up

Inflacja 2022

Wysokość Wskaźnika cen i towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) za 2021 rok wynosi 14,4%.

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
293012345(1)
6789101112
13141516171819
20(2)2122232425(2)26
272829303112
3456789

Polityka informacyjna

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.
 1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?
 2. Administratorem danych wykorzystanych w serwisie www.wiol.com.pl, jest Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. NIP: 7252326029 z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 23/25.

 3. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?
 4. Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

  • prowadzenia rozliczeń podatkowych
  • prowadzenia rozliczeń ZUS osób prowadzących działalność,
  • wymiany informacji z wykorzystaniem systemu na stronie www.wiol.com.pl,
  • odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące możliwości świadczenia usług, za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie www.wiol.com.pl,
  • działań marketingowych i promocyjnych własnych produktów i usług

  Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. stanowi umowa usług księgowych.

 5. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
 6. Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. będzie przetwarzać w szczególności:
  Imię, Nazwisko, PESEL, NIP, REGON, Adres zamieszkania, Numer Rachunku bankowego,

 7. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 9. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?
 10. Dane udostępniamy jedynie organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków.

 11. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
 12. Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy usług księgowych. W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości świadczenia usługi z tytułu zawarcia umowy lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 13. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
 14. W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • Dostęp - może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
  • Sprostowanie - może Pan/Pani wystąpić do Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
  • Usunięcie - może Pan/Pani wystąpić do Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c.;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Ograniczenie przetwarzania - może Pan/Pani wystąpić do Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
  • Przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Wycofanie zgody - może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Sprzeciw - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelaria Podatkowa WIOL Aleksandra Gortych, Grzegorz Gortych s.c. Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

 15. W jaki sposób można wnieść skargę?
 16. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 17. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
 18. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
  Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie obowiązywania umowy.

 19. Nasze dane kontaktowe
 20. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z nami pod adresem: info@wiol.com.pl

 
 
 
Strony i aplikacje internetowe, eMarketing, pozycjonowanie ADVERT2 ADVERT2 ADVERT2
Projekt i realizacja: sinte.pl